Πολιτική απορρήτου – Προσωπικά δεδομενα

Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων του Σωματείου ΝΑΥΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 679/2016 (General Data Protection Regulation-GDPR)

1.Εισαγωγή
Την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός κανονισμός 679/2016 (γνωστός και ως GDPR – General Data Protection Regulation) απο την Ε.Ε για την Προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

Ο συγκεκριμένος κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (αρθρ. 1, 2)
Με την παρούσα πολιτική απορρήτου προσωπικών δεδομένων, εξηγούνται οι λόγοι και οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του G.D.P.R:

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»:
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»:
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

2.Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Το αθλητικό σωματείο ΝΑΥΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ) που εδρεύει στην πλαζ Αρετσου, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, Τ.Κ 55110 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310—430211 (τηλέφωνο Προέδρου) και email: info@thorc.gr σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Email υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του ΝΟΑΘ: dpo@thorc.gr

3.«Υποκείμενο των Δεδομένων»
Το Υποκείμενο των Δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί και στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία.
Στο πλαίσιο χρήσης του επίσημου διαδικτυακού ιστοτόπου του ΝΟΑΘ, τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται ο ΝΟΑΘ είναι:
επισκέπτες ιστοσελίδας του ΝΟΑΘ, εγγεγραμμένα μέλη και αθλητές του ΝΟΑΘ, φίλοι / συνεργάτες / υποστηρικτές του ΝΟΑΘ,

4.Χρήση Προσωπικών δεδομένων

Ο κάθε διαδικτυακός επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΟΑΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.thorc.gr, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Ενδέχεται να συλλέξουμε με την συγκατάθεσή σας, προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

•Όταν εγγράφεστε προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό (newsletter): Μας παρέχετε τη διεύθυνση email σας και το ονοματεπώνυμο προκειμένου να σας στείλουμε ενημερωτικό για το σωματείο, τις αγωνιστικές και κοινωνικές δράσεις του καθώς και τυχόν ανάγκες που προκύπτουν.
•Όταν επικοινωνείτε με το γραφείο μας ή με το προσωπικό του ΝΟΑΘ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου, για παράδειγμα, όταν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως μέλος ή αθλητής στο μητρώο του σωματείου, θα σας ζητηθεί να μας παρέχετε κατά περίπτωση προσωπικά σας στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ηλικία, φύλο και ειδικότερα για αθλητική ταυτότητα ιατρικά στοιχεία που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.
• Με τη χρήση τεχνολογικών μέσων συλλογής δεδομένων, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας: Εκτός από τις πληροφορίες που θα μας δώσετε οικειοθελώς, ορισμένες πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας μέσω τεχνολογιών ανίχνευσης δεδομένων που χρησιμοποιούμε όπως είναι τα cookies. Τα cookies, κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών πληροφοριών, όπως τη διεύθυνση IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) σας, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, την ιστοσελίδα παραπομπής σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας για αγορές, τα προϊόντα που έχετε δει/ψάξει και τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον ηλεκτρονική συσκευή (υπολογιστής, κινητό, tablet) του χρήστη, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτήν και δεν έχουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη του διαδικτυακού τόπου του ΝΟΑΘ. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της ηλεκτρονικής συσκευής του. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των “cookies”, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το πώς οι χρήστες έχουν φτάσει στον ιστοχώρο μας και να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα γενικής χρήσης, αφότου ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και αναλύονται στο σύνολό τους, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, αλλά μπορείτε πάντα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα cookie, αλλά κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων στην ιστοσελίδα.

5.Σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το σωματείο ΝΟΑΘ προβαίνει σε σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 4 της παρούσης πολιτικής απορρήτου, καθώς συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά αποκλειστικά για τους κάτωθι καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών αυτών:

1.για την εγγραφή σε newsletters και ως εκ τούτου ενημέρωση μελών, αθλητών, του κοινού, των φίλων, ενδιαφερόμενων, συνεργατών, οικονομικών υποστηρικτών, εθελοντών, απλών διαδικτυακών επισκεπτών, είναι αναγκαία η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων αυτών. Ο Σύλλογος ΒΕΝΙΑΜΙΝ για να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς του, αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα (Newsletters) σε έκτακτες περιπτώσεις, με στόχο την ενημέρωση των παραληπτών σχετικά με τη δραστηριότητα του, δηλαδή τις εκδηλώσεις, τις δράσεις, τα νέα και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει προς εκπλήρωση των σκοπών του. Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον ΝΟΑΘ αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή των Newsletters.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους χρήσης του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο ΝΟΑΘ δεν ανακοινώνει τα συλλεγόμενα δεδομένα σε τρίτους αποδέκτες.

2.για την έννομη λογοδοσία και ενημέρωση του σωματείου ΝΟΑΘ προς τις εποπτεύουσες αρχές (δικαστικές αρχές) που ενδεχομένως του ζητήσουν προσωπικά δεδομένα κάποιων χρηστών της ιστοσελίδας του ΝΟΑΘ.

3.για στατιστικούς λόγους των διαδικτυακών συνεδριών (web sessions)

Το αθλητικό σωματείο ΝΑΥΤΙΚΌΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΚΤΉΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ συμμορφούμενος προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που του γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.
Προκειμένου να διασφαλίσει επαυξημένη ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο ΝΟΑΘ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα (κρυπτογράφηση, κωδικοί ασφαλείας, Συστήματα ασφαλείας, συμβάσεις εχεμύθειας προσωπικού ΝΟΑΘ κτλ.), καταρτίζοντας εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας-διαδικασίες, χρησιμοποιώντας πρόσφορα ηλεκτρονικά μέσα, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σωστά το προσωπικό της ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να μην κοινοποιούνται αυτά σε τρίτους.

Ο ΝΟΑΘ δηλώνει ρητά και εγγυάται την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των οιωνδήποτε δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας. Ο ΝΟΑΘ αναγνωρίζει , αποδέχεται και δεσμεύεται ότι θα ενεργεί εντός του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει κάθε φορά. Ωστόσο αναγνωρίζεται ότι προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να πρέπει να αποκαλυφθούν κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή εντολής άλλης δημόσιας διοικητικής αρχής ή δυνάμει σχετικής ειδικής νομοθεσίας.

6.Δικαιώματα των υποκείμενων των προσωπικών δεδομένων
Σύμφωνα με τα άρθρα 12-22 του εν λόγω κανονισμού, τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών (οι κάτοχοί τους) έχουν το δικαίωμα στην:
• Προβολή της αποθηκευμένης στον ΝΟΑΘ πληροφορίας (Πληροφόρηση)
• Πρόσβαση του υποκειμένου των δεδομένων
• Διόρθωση
• Διαγραφή
• Περιορισμό της επεξεργασίας
• Φορητότητα
• Εναντίωση
• Μη διενέργεια αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)
• υποβολή αιτήματος στον ΝΟΑΘ για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων
• Ανάκληση της συγκατάθεσης οποτεδήποτε.
• Υποβολή καταγγελίας σε εποπτική αρχή
της αποθηκευμένης στον ΝΟΑΘ πληροφορίας.

Επιλέγοντας ότι συμφωνείτε και συγκατατίθεστε με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν, δίνετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων για τους ως άνω συγκεκριμένους σκοπούς, από τον ΝΟΑΘ.
Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να αποσύρετε τη συγκατάθεση που παραχωρήσατε στον ΝΟΑΘ σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την αποσύρετε.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία για οποιοδήποτε δικαίωμα ή αίτημά σας, καθώς και σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O) του ΝΟΑΘ είτε τηλεφωνικά (2310430211) είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@thorc.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο επικοινωνίας σας με το σωματείο.

Επιπλέον και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7.Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Όλα τα προσωπικά δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στα αρχεία του ΝΟΑΘ μέχρι 3 χρόνια έπειτα από τυχόν διαγραφή των στοιχείων σας από τον ΝΟΑΘ ή σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσή σας από τον Σύλλογο.

8.Γενικές αρχές ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων μέσω του Διαδικτύου
Ο ΝΟΑΘ δεσμεύεται έναντι των υποκειμένων των δεδομένων:
• Για την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών δεδομένων τους λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.
• Για την ακεραιότητα των πληροφοριών τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, κατά την αποθήκευσή τους στα συστήματα της εταιρείας.
• Για την λήψη μέτρων για την ενίσχυση διαθεσιμότητας των δεδομένων της καθώς και των διαδικτυακών υπηρεσιών και προϊόντων της και την προστασία από επιθέσεις «άρνησης υπηρεσίας» .
• Για την χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων κρυπτογράφησης ικανού επιπέδου για την εμπόδιση επιθέσεων αποκρυπτογράφησης των δεδομένων.
• Για την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών δεδομένων (όταν παραστεί η ανάγκη) των ωφελουμένων σε οικονομικούς υποστηρικτές εκτός Ε.Ε, σε χώρα με επάρκεια προστασίας προσωπικών δεδομένων και με ασφαλή τρόπο κατά την μεταφορά αυτών.

Σε κάθε περίπτωση ο ΝΟΑΘ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.
Συνεπώς, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να αναθεωρείται και να ενημερώνεται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την εν λόγω πολιτική για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής.

Πατώντας το κάτωθι κουμπί “Αποδοχή” δηλώνετε ότι λάβατε γνώση των όρων και ότι συναινείτε στην παρούσα πολιτική απορρήτου δεδομένων.