Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο 2023 – 2024:

Πρόεδρος:                                               Δημήτριος Πετράς

Αντιπρόεδρος                                         Αλκιβιάδης Γεωργιάδης

Γενικός Γραμματέας:                               Στέφανος Μεταξιωτης

Ταμίας:                                                     Λάμπρος Νάκης

Έφορος Ιστιοπλοΐας:                               Χαρίσιος Τιτίρλας

Έφορος Επικοινωνίας:                             Μάρα Ταμπάκη

Έφορος Εγκαταστάσεων & Σκάφους:    Γεώργιος Μαργιώλος

Διοικητικό Συμβούλιο 2021 – 2022:

Πρόεδρος:                                               Δημήτριος Πετράς

Αντιπρόεδρος                                         Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης

Γενικός Γραμματέας:                               Στέφανος Μεταξιωτης

Ταμίας:                                                     Λάμπρος Νάκης

Έφορος Ιστιοπλοΐας:                               Χαρίσιος Τιτίρλας

Έφορος Επικοινωνίας:                             Μάρα Ταμπάκη

Έφορος Εγκαταστάσεων & Σκάφους:    Αλκιβιάδης Γεωργιάδης

Αναπληρωματικά Μέλη:                         Μαρία Τσάμη

                                                                 Στυλιανός Μαρασλής

Διοικητικό Συμβούλιο 2019 – 2020:

Πρόεδρος:                                                 Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης

Αντιπρόεδρος                                           Στέφανος Μεταξιωτης

Έφορος Ιστιοπλοΐας:                                Χαρίσιος Τιτίρλας

Γενικός Γραμματέας:                                Δημήτριος Πετράς

Ταμίας:                                                      Αλκιβιάδης Γεωργιάδης

Έφορος Επικοινωνίας:                              Μάρα Ταμπάκη

Μέλος:                                                       Στυλιανός Μαρασλής

Αναπληρωματικό μέλος:                           Δημήτριος – Άγγελος Χαντζαρίδης