Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο 2019 – 2020:

Πρόεδρος:                                                   Αλκιβιάδης Γρηγοριάδης

Αντιπρόεδρος                                             Στέφανος Μεταξιωτης

Έφορος Ιστιοπλοΐας:                                 Χαρίσιος Τιτίρλας

Γενικός Γραμματέας:                                 Δημήτριος Πετράς

Ταμίας:                                                         Αλκιβιάδης Γεωργιάδης

Έφορος Επικοινωνίας:                              Μάρα Ταμπάκη

Μέλος:                                                          Στυλιανός Μαρασλής

Αναπληρωματικό μέλος:                           Δημήτριος – Άγγελος Χαντζαρίδης