Τμήμα Προχωρημένων

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ

Σκοπός του τμήματος είναι η ολοκληρωμένη αντίληψη και κατανόηση από κάθε ιστιοπλόο όλων των πρακτικών και θεωρητικών γνώσεων που χρειάζεται για να ταξιδέψει ένα σκάφος με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Με βάση τις γνώσεις και εμπειρίες που απέκτησε παρακολουθώντας τα τμήματα αρχαρίων της ΝΟΑΘ, ή οποιασδήποτε άλλης σχολής, επιδιώκουμε να δώσουμε έμφαση στις λεπτομέρειες εκείνες που μπορούν πλέον να αφομοιωθούν πιο εύκολα από έναν νέο ιστιοπλόο, αλλά και να μοιραστούμε την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτών και μελών μας.

12 ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

65 ΩΡΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ