Τμήμα Αρχαρίων

 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕΠ-ΝΟΕ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΑΒΒΆΤΟΥ ή ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ