ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: 231 043 0211
Fax: 231 043 0671
email  επικοινωνίας:  info@thorc.gr
Διεύθυνση:  Πλαζ Αρετσού Καλαμαριά