Κύπελλο Χειμώνα 2021

Ο Ναυτικός Όμιλος Ανοιχτής Θάλασσας διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 30-31/10/2021 το

“Κύπελλο Χειμώνα 2021”

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος (pdf) (word)

Κατάσταση Εισερχομένων-Εξερχομένων στην Αθλητική Εγκατάσταση

Entry List

Time Limits

Ανακοίνωση Νο1

Ιστιοδρομία ORC
Χειμώνας Ι (30/10/2021)ORC
Χειμώνας ΙΙ (31/10/2021)ORC
OverallORC
ORCi
ORC club