Κύπελλο Χειμώνα 2019

Την Προκήρυξη για το Κύπελλο Ο.Θ.Α. Θα την βρείτε εδώ

Entry List

Time limits

Αποτελέσματα Χειμώνας Ι

Αποτελέσματα Χειμώνας ΙI

Αποτελέσματα Χειμώνας ΙΙΙ

Αποτελέσματα Χειμώνας IV

Overall Κυπέλλου Χειμώνα 2019