Κύπελλο Νίκος Παπάζογλου 2023

Με ιδιαίτερη τιμή ο Ν.Ο.Α.Θ. διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 23-24/09/2023 τον ιστιοπλοϊκό αγώνα στη μνήμη του μέλους του Νίκου Παπάζογλου.

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος

Ανακοίνωση Νο1

Ιστιοδρομία
Νίκος Παπάζογλου ΙORC
Νίκος Παπάζογλου ΙΙORC
OVERALLORC OVERALL