Κύπελλο Νίκος Παπάζογλου 2022

Με ιδιαίτερη τιμή ο Ν.Ο.Α.Θ. διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 24-25/09/2022 τον ιστιοπλοϊκό αγώνα στη μνήμη του μέλους του Νίκου Παπάζογλου.

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος (word pdf)

Ανακοίνωση Νο1

Ανακοινωση Νο2

Ιστιοδρομία
Νίκος Παπάζογλου ΙORC
Νίκος Παπάζογλου ΙΙORC
OVERALLORC OVERALL