Κύπελλο “Νίκος Παπάζογλου 2021”

Με ιδιαίτερη τιμή ο Ν.Ο.Α.Θ. διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 25-26/09/2021 τον ιστιοπλοϊκό αγώνα στη μνήμη του μέλους του Νίκου Παπάζογλου.

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος

Κατάσταση Εισερχομένων-Εξερχομένων στην Αθλητική Εγκατάσταση

Ανακοίνωση Νο1

Ανακοίνωση Νο2

Συμμετοχές:

Όρια Τερματισμού

ΙστιοδρομίαORC ORCiORCclub
Νίκος Παπάζογλου ΙORCORCiORCclub
Νίκος Παπάζογλου ΙΙORCORCiORCclub
OVERALLORC OVERALLORCi OVERALLORCclub OVERALL