Κύπελλο Άνοιξη 2022

Η νέα ιστιοπλοϊκή χρονιά ξεκινάει το Σαββατοκύριακο 09-10/04/2022, με τον ΝΟΑΘ να διοργανώνει το “Κύπελλο Άνοιξη 2022” Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος (pdf) (word) Κατάσταση Εισερχομένων-Εξερχομένων στην Αθλητική Εγκατάσταση Entry List Time Limits Ιστιοδρομία ORC Άνοιξη Ι (09/04/2022) ORC (Final) Άνοιξη ΙΙ (10/04/2022) ORC (Final) Overall ORC Overal