Θερμαϊκός League 2019

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Time Limits

Δήλωση Συμμετοχής

Ανακοίνωση #1

Ανακοίνωση #2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΟΝΟΜΑΣΙΑ
11.5.2019Thermaikos League IORC iORC Club
12.5.2019 Thermaikos League IIORC i_1
ORC i_2
ORC Club
1.6.2019 Thermaikos League IIIORC iORC Club
2.6.2019 Thermaikos League IV
22.6.2019 Thermaikos League V
23.6.2019 Thermaikos League VI
12.10.2019 Thermaikos League VII
13.10.2019 Thermaikos League VIII
19.10.2019 Thermaikos League IX
20.10.2019 Thermaikos League X