Βότσεια 2019

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τις οδηγίες πλου για το

10ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Time Limits 

Ανακοίνωση Νο1

Ανακοίνωση Νο2

Ιστιοδρομία   Αποτελέσματα
ΒΟΤΣΕΙΑ Ι ORCi ORC Club   CRUISER
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙ ORCi ORC Club   CRUISER
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙΙ ORCi    ORC Club   CRUISER
     
OVERALL ORCi

ORC Club

ORC Club 1

ORC Club 2

CRUISER