Βότσεια 2018

 

 

Διαβάστε την προκήρυξη και τις οδηγίες πλου για το

9ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ 2018

Entry List κλάσεων και διαχωρισμός σε κατηγορίες ORCi και ORC Club

TIME LIMITS  ORCi και ORC Club

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο1 Τροποποίηση στην προκήρυξη – οδηγίες πλου

Ιστιοδρομία Αποτελέσματα
ΒΟΤΣΕΙΑ Ι ORCi ORC Club
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙI ORCi ORC Club
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙII ORCi ORC Club
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙV
OVERALL ORCi

ORC Club

ORC CLub A

ORC Club B