ΒΟΤΣΕΙΑ 2023

14ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Ανακοίνωση Νο1

Ιστιοδρομία
ΒΟΤΣΕΙΑ Ι (14/10/2023)ORC PerformanceORC Sport
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙ (15/10/2023)ORC PerformanceORC Sport
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙΙ (21/10/2023)ORC PerformanceORC Sport
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙV (22/10/2023)ORC Performance – ORC Sport
OVERALLORC Performance
ORC Sport
ORC Sport A
ORC Sport B