ΒΟΤΣΕΙΑ 2022

13ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ

Προκήρυξη – Οδηγίες Πλου

Δήλωση Συμμετοχής – Κατάσταση Πληρώματος

Ανακοίνωση Νο1

Ανακοίνωση Νο2

Entry List

Time Limits

ΙστιοδρομίαORC
ΒΟΤΣΕΙΑ Ι (15/10/2022)ORC
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙ (16/10/2022)ORC
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙΙ (22/10/2022)ORC
ORC*
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙV (23/10/2022)ORC
ORC*
OVERALLORC
ORC A
ORC B

*Συμπεριλαμβάνονται MARAKI & KRAKEN