ΒΟΤΣΕΙΑ 2020

 

11ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΒΟΤΣEΙΑ

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη και τις οδηγίες πλου για το

Δήλωση συμμετοχής εδώ

Time Limits 

Ανακοίνωση Νο1

Ανακοίνωση Νο2

Ανακοίνωση Νο3

 

Ιστιοδρομία   Αποτελέσματα
ΒΟΤΣΕΙΑ Ι 10/10/2020 ORCi      ORC Club   
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙ 11/10/2020 ORCi ORC CLUB
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙΙΙ 17/10/2020 ORCi ORC CLUB
ΒΟΤΣΕΙΑ ΙV 18/10/2020 ORCi ORC CLUB
OVERALL ORCi ORC CLUB